Samospráva SVJ

Komplexní řízení bytového domu s právní odpovědností a garancí nižší ceny

Pro koho je to určeno?

 • Pro bytové domy, kteří nejsou spokojeni se svým správcem
 • Pro bytové domy, které "horko těžko" zvolí výbor
 • Pro ty, kteří nechtějí nést odpovědnost celým svým majetkem
 • Pro ty, kteří chtějí mít svůj majetek v profesionální péči a zároveň mít online přehled nad děním v domě

Proč do toho jít?

 • Samospráva-SVJ snižuje provozní náklady spojené s řízením bytového domu a bez přenášení odpovědnosti na třetí strany co nejefektivněji pracuje jako řádný hospodář
 • Samospráva-SVJ sdružuje práci výboru SVJ, správce nemovitostí a účetní firmy a díky tomu významně snižuje náklady na provoz domu, protože vše řeší pouze jeden právní subjekt

I přes profesionální řízení Vám garantujeme cenovou výhodnost

na "komplexní řízení" domu než je součet stávajících provozních nákladů objektu -  platby za správce, výbor, pojištění výboru, náklady spojené s fungováním výboru atd.

Výsledkem budou nižší náklady na správu a řízení objektu, efektivnější řízení, předsedou výboru bude právník, který má potřebné znalosti a dovednosti, aby mohl dům řídit jako řádný hospodář s plnou odpovědností.

Cenová nabídka je vždy tvořena individuálně na základě současného stavu objektu a po diskuzi se stávajícím výborem SVJ.

Převezmeme správu domu a odpovědnost

 • Postup převzetí
  Na shromáždění SVJ se odsouhlasí změna výboru a bude zvolen pouze jeden člen – předseda výboru.
 • Můžete zvolit kontrolní komisi
  V případě zájmu ze strany vlastníků se zároveň zvolí i revizní komise z řad vlastníků, která bude mít možnost přes unikátně vytvořené webové prostředí kontrolovat veškerou činnost nově zvoleného předsedy SVJ.
 • Uděláme za Vás
  Po zvolení nové předsedy se postaráme o stávající smlouvy a vypovíme všechny již nepotřebné služby, abychom ušetřili co nejvíce peněz vlastníkům.
 • Garantujeme nižší náklady
  Výsledkem bude snížení nákladů na provoz domu a ušetření prostředků všem vlastníkům.
 • Hlídáme změny v rejstřících
  Hlídání změny v rejstřících v obchodním a katastrálním pro informace o změnách, exekuci, insolvenci atd.
 • Přebíráme za Vás plnou odpovědnost
  Už žádný správce bez odpovědnosti a žádný neodborný a "horko těžko" zvolený výbor.
 • Přístup pro všechny vlastníky
  Přes webové rozhraní mohou mít přístup do systému všichni vlastníci – v uživatelském přehledu jsou k dispozici základní informace o bytové jednotce a uživatel bytu má možnost nahlášení závady v domě.

Hlavní cíl – převzít kompletní řízení objektu – zrušit stávajícího "nevýkonného a neodpovědného" správce a stávající neodborný "horko těžko" výbor, který má bohužel plnou odpovědnost za svá rozhodnutí.  Dále zrušit platby za účetní služby a zbytečné platby za náklady výboru – telefony, tiskárny, pojištění výboru … Vše pojedeme v naší režii.

Proč zvolit Komplexní řízení bytového domu ?

Vlastnictví bytu je pro nás důležitým majetkem

Pro většinu z nás je byt tím největším majetkem. Dnes je standardem, že se o tento majetek starají lidé, kteří se tomu věnují po práci ve svém volném čase. Případně se o dům stará správce, který ve většině případů provádí pouze účetnictví a vše ostatní si musí stejně řídit výbor sám. Nebo probíhá komunikace mezi správcem, výborem a každý má na starosti část fungování objektu.

Vše je pod smlouvou

Veškeré povinnosti jsou definovány smlouvou, kterou sepíše Samospráva SVJ.cz a objekt – zda-li může předseda disponovat financemi do určité výše, zda-li bude nutné autorizace plateb např. revizní komisí, jestli částky nad např. 20 000 budou podléhat rozhodnutí na shromáždění… Stěžejní je dát 100% jistotu vlastníkům, že s jejich penězi bude nakládáno pouze s jejich souhlasem nebo vědomím

Úsporu peněz

Objekt může např. zrušit pojištění výboru, ušetřit tak další peníze, protože my budeme pojištěni a stejně tak předseda jako fyzická osoba…

Přebíráme odpovědnost

Přebíráme zodpovědnost nad všemi riziky spojenými s provozem domu – předseda se musí chovat jako řádný hospodář, víme, co a jak na trhu funguje, máme zkušenosti s výběrovými řízeními, sami jsme předsedy svých SVJ, sami prostředí využíváme, atd…

Samospráva SVJ myslí na všechno

Ppokud je v domě schopný výbor, již funkční účetní, rádi poskytneme naše unikátní prostředí vyvinuté pro řízení domů výborům SVJ a mohou si vše provozovat a řídit sami

Vyzkoušejte a poznejte prostředí, které navrhli předsedové výborů SVJ

14 denní přístup ZDARMA

Kontrolní komise bude mít přehled a zadávat požadavky

Projekt je vytvořen přímo pro komplexní řízení bytového domu. Samospráva SVJ obsahuje tyto moduly pro přehled revizní (kontrolní) komise:

1. ČLENSKÁ EVIDENCE, VÝBOR

Aktualizuje data z Katastru nemovitostí a připravuje členské podíly pro hlasování na schůzi. Umožňuje zasílání zpráv na členy.

2. ULOŽENÍ DOKUMENTŮ, ARCHIV

Uložení dokumentů na jednom místě, jejich přehledné logické řazení a přiřazování k tématickým oddílům a jejich nahrávání přes mobil.

3. DENNÍ PŘEHLED V KALENDÁŘI

Plánovací kalendář pro práci s úkoly, jejich třídění a evidenci. Nezbytné pro řízení akcí, členských schůzí, evidování atd.

4. ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví (volitelné) a snadné nahrávání dokumentů (faktur, dokladů, zápisů, zpráv). Zpracování záloh na služby.

5. VZOROVÉ DOKUMENTY

Vzorové dokumenty pro schůzi, smlouvy, metodiky, legislativa.

6. PORADENSTVÍ PRAVNÍ A TECHNICKÉ

Technické poradenství a právní poradenství zaměřené na SVJ.

7. MĚŘIDLA A ROZÚČTOVÁNÍ

Evidenci rozúčtování. Možnost zobrazení hodnot z měřidel a jejich evidenci v domě pro téměř všechny dálkové odečty na trhu.

8. HLÍDÁ ZMĚNY V REJSTŘÍCÍCH

Zpracovává data z Katastru nemovitostí a z Obchodního rejstříku a může kontrolovat exekuce, insolvence, změny zápisu v OR.

9. TECHNICKÁ SPRÁVA

Zatřídění dokumentů dle tematických okruhů, hlídání revizi, zpráv, rekonstrukci a oprav.

10. PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA

(volitelná služba) vykonaná práce se automaticky zpřístupňuje členům SVJ pro kontrolu a přehled a zadávání úkolů online. Přebíráme kompletní odpovědnost.

11. INDIVIDUÁLNÍ DOPLNĚK

Pracujeme na přídavných funkcích pro velká SVJ, zároveň i nové funkce pro Profesionálního předsedu, který spravuje více domů.

12. PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Vytvoření právních dokumentů jako Stanovy, Domovní řád, Smlouvy, Exekuce, Vymáhání pohledávek. Placená služba.

zaryk SVJ

Služba ŽERYK SVJ  je obsažena ZDARMA v tarifech Basic, Standard, Předseda, je možné i samostatné objednání služby ŽERYK SVJ

ŽERYK SVJ - hlídá za Vás změny statutárů 

s právním servisem při zjištění neoprávněné změny

Hlídání změny statutárů společenství vlastníků pro ochranu majetku a bankovního účtu. Jakmile bude nezákonná změna na OR provedena (zápsána), budete o ní informováni emailem a budeme Vás telefonicky kontaktovat.  Zároveň ji uvídíte v online prostředí Samospráva SVJ.

Poté Vám pomůžeme podniknout právní kroky (trestní oznámení, vklad do rejstříku, kontaktování Vaší banky) a další nezbytné záležitosti pro zamezení škod. Rychlost řešení je zde na místě! Cena služby Žeryk SVJ

Policie ČR a banky již řeší několik případů nezákonného převzetí SVJ - nový druh podvodu, kdy vznikají falešné výbory SVJ (statutární orgány jako s.r.o. s bílým koněm). Vznik podvodu je bohužel snadný - zfalšovaný zápis a zvolení nového statutárního orgánu, následuje podání na rejstřík. Jakmile dojde k zapsání nového výboru, může dojít ke vzniku nového úvěru a vybílení bankovního účtu společenství atd.


Samospráva SVJ umí

Přehledně uspořádat a plánovat

Veškeré činnosti, které pro Vás doteď prováděl Váš správce budete moci vyřešit sami. Od přehledné evidence vlastníků, nájemníků, účetnictví, nedoplatků, až po náměry měřidel a jejich vyučtování. Včetně všech smluv a jednoduchého ukládání jakýchkoliv dokumentů dle přehledného členění.

Úsporu času

Nemusíte už nikam chodit, nahrané dokumenty se zatřídí  a ty pro účetní kancelář budou ihned předány. Jejich vyřešení pak můžete kontrolovat.

Úsporu peněz

Ušetřené prostředky za "zbytečného" správce si můžete použít například pro adekvátní odměnu pro celý výbor.

Vhodné i pro PROFI správu

V případě, že si zvolíte možnost, kdy se o Váš dům bude starat profesionální předseda, můžete veškeré jeho kroky a splněné požadavky sledovat a kontrolovat.

Pracovat lze na mobilech i tabletech

samospráva SVJ menu

Samospráva SVJ Vám nabídne nový přístup

1. Obvyklá praxe při správě jednotek SVJ, která může být nevyhovující. Odpovědnost je na výboru SVJ.

Výbor SVJ má externího správce, který zajišťuje technickou správu a účetnictví. V roli správců je nejčastěji místní SBD nebo místní Správa nemovitostí, kterým se za správu za každý měsíc platí. Zároveň členové výboru SVJ pobírají odměnu za svoji funkci, která mnohdy nerespektuje vynaložené úsilí za odvedenou práci.

Závěr: Dokumenty SVJ jsou u správce, částečně u výboru, proto často nastává hledání dokumentů, dožadování. Pokud nastane změna výboru, vše se opakuje. Sami si odpovězte, zda za tyto služby chcete dále platit nebo třeba část platby přesměrovat na členy výboru, kteří za vše nesou plnou odpovědnost (přestože máte externího správce).

Tento model se stal přežitkem, a dokonce některé výbory „suplují“ roli správce. Chcete nadále platit za jednu službu dvakrát?

Už nemusíte vyhazovat peníze za neaktivního správce. Nahraďte ho efektivněji a levněji s výhodou! 

2. Nová praxe zjednodušuje a umožňuje přehled nad všemi činnostmi při správě. Odpovědnost je na výboru SVJ.

Výbor SVJ využívá prostředí SamosprávaSVJ.cz, veškeré dokumenty tak má na jednom místě s přehledem přímo pro práci společenství vlatníků jednotek. Pokud nemá svou účetní kancelář, může využít modul Účetnictví. Veškeré faktury a doklady jednoduše nahrajete a zařadíte. Právní a technické poradenství Vám zajistíme v rámci zvolené služby. Spolupracujeme s projektem Praktický rádce pro SVJ, a tak disponujeme právním a technickým poradenstvím zaměřeným přímo na prak- tické řešení otázek společenství vlastníků.

Závěr: Pokud máte vlastní účetní, prakticky externího správce nepotřebujete. Případně za Vás převezmeme všechny potřebné dokumenty u Vašeho správce a účetnictví Vám povedeme. 

Pro případy, že se v domě nedohodnete, kdo bude vykonávat funkci výboru, máme pro Vás Profesionálního předsedu, který přebírá odpovědnost, ale i tak máte stále dohled nad správou domu.

Ceny za Komplexní řízení bytového domu

Komplexní řízení s účtem

s garancí nižší ceny
Vše přebíráme za Vás včetně účetnictví. Moduly 1.-10. pro Komplexní řízení s účetnictvím a Vaši kontrolu, přehled pro revizní komisi s přístupem ke všem dokumentům, s účetnictvím, včetně služby Žeryk.

Komplexní řízení bez účta

s garancí nižší ceny
Vše přebíráme za Vás mimo účetnictví. Moduly 1.-10.,mimo 4., pro Komplexní řízení a Vaši kontrolu, přehled pro revizní komisi s přístupem ke všem dokumentům, bez účetnictví, včetně služby Žeryk.

Smluvně Vám grantujeme nižší cenu

Konkrétní cenu pro dům Vám rádi předložíme po registraci. Ceny jsou uvedené bez DPH a jsou orientační. 

Další služby

Žeryk SVJ

199 Kč/dům/měsíc
Hlídání změny statutárů SVJ pro ochranu majetku a bankovního účtu s právní pomocí.

Basic

od 59 Kč/jedn/měsíc
Pro běžnou samostatnou práci výboru. Obsahuje moduly 1.-9. mimo ÚČETNICTVÍ.

Standard

od 149 Kč/jedn/měsíc
Pro běžnou samostatnou práci výboru. Obsahuje moduly 1.-9. včetně ÚČETNICTVÍ.

Konkrétní cenu pro dům Vám rádi předložíme po registraci. Ceny jsou uvedené bez DPH a jsou orientační. 

Vyzkoušejte a poznejte prostředí, které navrhli předsedové výborů SVJ

14 denní přístup ZDARMA

Samosprávu SVJ tvoří tým předsedů SVJ, techniků a právníků

Čtyři z nás jsou předsedy SVJ, další kolegové zpracovávají profesionálně účetnictví nebo vykonávají právní služby. Ostatní lidé jsou také členy společenství vlastníků jednotek a programátoři, kteří nám pomohli postavit tento projekt.

Lukáš

obchod, technický poradce
Lukáš je předsedou výboru SVJ a přes 10 let spolupracuje s dalšími výbory SVJ a řeší s nimi každodenní provoz jejich domu.

Bára

právní poradna
Bára je členem výboru SVJ a je svědomitá redaktorka Praktického rádce pro SVJ. Poskytuje právní poradenství.

Petra

účetnictví
Petra je předsedou SVJ a baví ji pořádek a systém. Účetnictví, daňovou správu má v malíku s praxí 11 let ve správě.

Radek

design, marketing, poradenství
Radek je tak trochu tvůrce a byl předsedou výboru SVJ s praxí 16 let. Má rád barvy, nové výzvy a mění zažité pořádky.

František

web
Franta je programátor, kodér, analytik. Je členem společenství a má tah pro zjednodušení.

Anička

administrativa
Anička je pečlivá a umí to s papíry. Ráda vše rovná a zařazuje.

Rychlý kontakt

Nezávazná poptávka

Vyplňte základní údaje o Vašem SVJ. S nastavením projektu Vám pomůžeme, proto až k nám Vaše žádost doletí budeme Vás kontaktovat. Zároveň Vám připravíme konkrétní cenovou nabídku pro Váš dům.

* Povinné položky. Odesláním formuláře souhlasíte s Obchodními podmínkami  a se Zásadami ochrany osobních údajů. Ceny uvedené bez DPH.

logo samospráva SVJ

734 446 445

 lukas@samosprava-svj.cz

Projekt obchodně a marketingově zajišťuje BMCO s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, IČ: 24297003

Projekt technicky zajišťuje Samospráva pro domy s.r.o., Javornická 1581/4, 516 01 Rychnov n /Kn., IČ: 05341493

Kancelář: Javornická 1581/4, 516 01 Rychnov n/Kn.

Samospráva SVJ kancelář

Projekt podporuje: 

Praktický rádce pro SVJ

Vyzkoušejte a poznejte prostředí, které navrhli předsedové výborů SVJ

14 denní přístup ZDARMA